Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5570, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2454 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2019–2020) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2020 Grønt hefte

Særskilt vedlegg:

Digitalt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget