Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Finansdepartementet
Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1650 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4670, 5341, 5351, 5605, 5692–5693

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget