Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapitler: 1300–1370 Inntektskapitler: 4300–4361, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624

Les dokumentet

Rettebrev:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget