Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Historisk arkiv
Statsbudsjettet 2020:

1,4 millionar kroner meir til Carte Blanche

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kulturdepartementet

Regjeringa foreslår ein auke på 1,4 millionar kroner til Carte Blanche i statsbudsjettet for neste år.

– Regjeringa foreslår auken for å styrke kunstnarleg aktivitet og utvikling. Carte Blanche er Noregs nasjonale kompani for samtidsdans og spelar ei viktig rolle i nyskaping og utvikling av samtidsdans i Noreg og i utlandet, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Carte Blanche vart etablert i 1989. Dei held til i Studio Bergen og turnerer både i Noreg og i utlandet.

Carte Blanche meiner dei har eit nasjonalt og regionalt ansvar for å formidle samtidsdans til eit mangfaldig publikum og bidra til å utvikle kunnskap om norsk samtidsdans internasjonalt gjennom å arbeide for å bli anerkjent og vere synleg på internasjonale arenaer.

Carte Blanche har som mål å vere ein pioner innanfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Noreg og i utlandet. Forslaget inneber at kompaniet vil få 29,2 millionar kroner i statleg tilskot i 2020. Det er 1,4 millionar meir enn i 2019, eller 700 000 kroner ut over ordinær prisomrekning.