Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2020:

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap utvides

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil utvide ordningen for gunstig skattemessig behandling av opsjoner i små oppstartsselskap. Maksimal opsjonsfordel per ansatt dobles fra 500 000 kroner til 1 million kroner. Regjeringen foreslår også å utvide ordningen til å omfatte flere selskap.

I tillegg til at opsjonsfordelen dobles, økes maksimalt antall ansatte i selskap som kan være i ordningen fra 10 til 12. Det gjør at flere små selskap kan benytte ordningen.

- Disse utvidelsene vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap ble innført fra 2018. Under denne ordningen kan ansatte få opsjoner som gir rett til å kjøpe aksjer i selskapet til en fastsatt pris. I dag gjelder ordningen for selskap med 10 eller færre ansatte, en omsetning og balansesum på inntil 16 millioner kroner og som er seks år eller yngre.

- Nå vil flere små selskap få glede av denne konkurransefordelen opp mot større selskap. Gjennom dette følger vi opp Granavolden-plattformen og Kapitaltilgangsutvalgets anbefaling, sier Jensen.

Ordningen innebærer blant annet at skatteplikten på opsjonene utsettes til man har solgt de aksjene man har kjøpt ved hjelp av opsjonene. Denne skatteutsettelsen er begrenset til en maksimal opsjonsfordel, som nå altså dobles.

Utvidelsene må godkjennes av ESA før de kan tre i kraft. Regjeringen jobber for at endringene vil bli godkjent før nyttår, slik at de kan gjelde fra 1. januar 2020.