Nasjonalbudsjettet 2020: Tallene bak figurene

Her finner du tallene bak figurene for Nasjonalbudsjettet 2020

Uttrekk av tallene i tabellene som er i budsjettdokumentene.  Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om statsbudsjett.

Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html  Excel
Kapittel 5. Tiltak for økt produktivitet og en mer effektiv økonomi Html  Excel
Kapittel 7. Forvaltningen av Statens pensjonsfond Html  Excel
Vedlegg 1 Beregning av strukturell, oljekorrigert budsjettbalanse Html  Excel