Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget