Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 under Klima- og miljødepartementet Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget