Prop. 1 S (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget