Prop. 1 S (2019–2020)

For budsjettåret 2020 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget