Prop. 1 S Gul bok (2019–2020)

FOR BUDSJETTÅRET 2020
Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget