Svarbrev til Stortinget om økonomiske tiltak (Prop. 142 S (2019-2020))

Prop. 142 S (2019–2020) - Forslag til bevilgningsendringer i statsbudsjettet for 2020 i forbindelse med koronasituasjonen

Resultater: