Revidert nasjonalbudsjett 2020: Dokumenter og pressemeldinger

12. mai la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020. I det reviderte nasjonalbudsjettet blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert. Stortinget behandler revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

Departementenes budsjetter og pressemeldinger

Pressemelding:

Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet kan kontaktes på 2309 6011 eller fdinfo@fd.dep.no

Pressemelding:

Landbruks- og matdeparementets pressetelefon: 22 24 91 40.