Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Fylkeskommunene får ytterligere 1,5 milliarder kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbruddet av koronaviruset har ført til stor nedgang i antall passasjerer i kollektivtransporten. Det har gitt en betydelig reduksjon i billettinntektene. Fylkeskommunene har ansvaret for lokal kollektivtransport og har behov for midler for å kompensere for denne inntektssvikten. – Staten har hele tiden sagt at vi skal stille opp for fylkeskommunene i denne krevende situasjonen, og derfor foreslår vi nå å kompensere fylkeskommunene med ytterligere 1,5 milliarder kroner, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

− Kollektivselskapene har vært i en utfordrende posisjon. Vi har vært avhengige av et godt nok kollektivtilbud for alle dem som har måttet jobbe for å holde Norge i gang. Samtidig har regjeringen oppfordret folk til å unngå offentlig transport. Jeg vil takke alle kollektivselskapene for en vel utført jobb så langt. Med disse pengene bidrar vi til at det grunnleggende kollektivtilbudet fortsetter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Smittevernstiltakene har store konsekvenser for kollektivtransporten. Transporttilbudet må opprettholdes på et visst nivå, samtidig som befolkningen oppfordres til å unngå offentlig transport der det er mulig. Det har gitt en kraftig nedgang i billettinntektene, uten at kostnadene kan reduseres tilsvarende.

− Den store nedgangen i antall passasjerer har gitt svikt i billettinntektene for de fylkeskommunale kollektivkollektivselskapene. Vi foreslår derfor å øke rammetilskuddet til fylkeskommunene med 1,5 milliarder kroner, i tillegg til kompensasjonen på én milliard kroner som allerede er utbetalt, sier Astrup.

Det legges opp til at kompensasjonen fordeles mellom fylkeskommunene ut fra deres andel av det anslåtte inntektstapet. Samferdselsdepartementet vil hente inn oppdaterte opplysninger om inntektsbortfall og eventuelle kostnadsreduksjoner, og komme tilbake til fordelingen av midlene til fylkeskommunene.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00