Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen Solberg
Revidert nasjonalbudsjett 2020

Ytterligere 25 millioner kroner for å få gods fra vei til sjø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- I Norge har vi muligheten til å benytte den lange kystlinjen vår til å frakte varer og gods. Det er mer miljøvennlig og trafikksikkert enn på veien. Derfor har tilskuddsordningen for å få mer gods fra vei til sjø vært en suksess. Vi foreslår nå å bevilge ytterligere 25 millioner kroner til ordningen i 2020, slik at enda mer gods kan dra til sjøs, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Med den foreslåtte bevilgningen i revidert nasjonalbudsjett, vil tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø ende på totalt 75 millioner kroner i 2020.

- Denne regjeringen har som ambisjon å overføre 30 prosent av gods på strekninger over 300 kilometer fra vei til sjø og bane innen 2030. Sjøtransporten er derfor viktig. Det er den transportformen som gir lavest kostnader for samfunnet. Rett og slett fordi det er færre ulykker, mindre kø, slitasje på infrastruktur, luftforurensing og klimagassutslipp, sier Hareide.

Etter at tilskuddsordningen ble innført som en prøveordning i 2017 har den i 2020 blitt permanent. Undersøkelser viser at ordningen fungerer veldig godt for å få mer gods fra vei til sjø.

Det er rederne, de som eier skipene, som får utbetalt penger for prosjekter som flytter gods fra veitransport til sjøtransport. Pengene kan dekke 30 prosent av driftskostnadene eller 10 prosent av investeringskostnadene.

- Denne støtten er en oppstarthjelp. Det er viktig at prosjektene er levedyktige når støtten forsvinner. Rederne har mulighet til å få støtte i inntil tre år, sier samferdselsministeren.

For mer informasjon, se: