Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Forsinkelser på Fornebubanen gir penger til andre bytiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Denne regjeringen har satset stort på kollektivtransport, syklende og gående i de største byområdene. Det skal vi fortsette med. I revidert nasjonalbudsjett foreslår vi å bevilge 60 millioner kroner til byområdene. Dette bidrar til at vi kan inngå belønnings- og byvekstavtaler i 2020, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Fornebubanen er et stort T-baneprosjekt mellom Fornebu og Majorstuen. Prosjektet er forsinket. Derfor foreslår regjeringen å redusere bevilgningen med 200 millioner kroner i 2020. Pengene vil i stedet bli betalt ut et annet år.

Staten har forpliktet seg til å betale 50 prosent av kostnadene til Fornebubanen. Det er en del av bymiljøavtalen med Oslo og tidligere Akershus fra 2017, og er også omtalt i den fremforhandlede byvekstavtalen fra i fjor sommer. Det er de statlige midlene som nå foreslås redusert for 2020.

- Reduksjonen for 2020 hindrer ikke utbyggingen av Fornebubanen. Det er hvordan prosjektet er koblet til E18 Lysaker–Ramstadsletta som gjør at banen er forsinket. Regjeringen har fortsatt en ambisjon om å bidra til utbyggingen av Fornebubanen, så snart det er mulig, sier samferdselsministeren.

Fornebubanen og E18 Lysaker–Ramstadsletta henger politisk sammen gjennom Oslopakke 3-enigheten - også fysisk på grunn av at det ligger inne en adkomst til Fornebu som en del av E18-prosjektet. Det pågår nå samtaler rundt E18-prosjektet med og mellom lokale myndigheter.

60 millioner kroner mer til byområdene

- På grunn av reduksjonen i midlene til Fornebubanen, foreslår vi å bruke 60 millioner kroner til nye belønningsavtaler og byvekstavtaler. Med det styrker vi grunnlaget for å inngå nye avtaler i 2020. Det er viktig for at flere skal ta kollektivtransport, sykle eller gå i de store byene i årene som kommer, sier Hareide.

Med bakgrunn i de foreslåtte midlene har Kristiansand, Nedre Glomma og Tromsø allerede fått tilbud om nye belønningsavtaler. Det er fremforhandlet nye byvekstavtaler for Bergensområdet og Nord-Jæren, og en tilleggsavtale for Trondheimsområdet. Når det gjelder Osloområdet er det en kobling mellom byvekstavtalen og de pågående avklaringene om E18 Lysaker - Ramstadsletta og Oslopakke 3.

Grenland og Buskerudbyen har allerede belønningsavtaler.

For mer informasjon, se samlesiden for revidert nasjonalbudsjett 2020.