Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Historisk arkiv
Revidert nasjonalbudsjett 2020

Mer penger til ferjer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Regjeringen har en klar ambisjon om flere null- og lavutslippsferjer. Nå følger vi opp lovnadene våre og foreslår 150 millioner kroner til innfasing av lav- og nullutslippsløsninger på fylkesveiferjene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Bevilgningen er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene, som har ansvaret for driften av fylkesveiferjene.

Satsingen på klimavennlige ferjer har en stor investeringskostnad, men blir billigere når de kommer i drift. Denne bevilgningen vil hjelpe til med innfasingen av flere klimavennlige ferjer.

200 millioner kroner til riksveiferjer

- Koronakrisen har påvirket alle i hele Norge. Det gjelder også ferjene på riksveiene våre. De har opplevd en nedgang i trafikken på om lag 30 prosent. Det betyr at de har mistet betydelige inntekter. Vi foreslår derfor å bevilge 200 millioner kroner til ferjedrift på riksveier, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Staten har ansvar for ferjer på riksveiene, mens fylkeskommunene har ansvaret for ferjene på fylkesveier.

Som følge av smitteverntiltakene i forbindelse med koronakrisen har ferjene på riksveiene opplevd betydelig nedgang i inntektene. Trafikken har hatt en nedgang på om lag 30 prosent av ordinær trafikk. I tillegg ble manuelle billettkjøp stanset fra 15. mars. 4. april trådte nye regler i kraft som tillot skiltlesning av biler som grunnlag for faktura.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 foreslår regjeringen å bevilge 200 millioner kroner til ferjedriften på riksveier.

For mer informasjon, se samlesiden om revidert nasjonalbudsjett 2020.