Prop. 107 LS (2019–2020)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Regjeringa sitt framlegg til endringar i skatte- og avgiftsreglane i Revidert nasjonalbudsjett 2020 går fram av Prop. 107 LS (2019-2020) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.

Les dokumentet

Rettebrev

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget