Revidert nasjonalbudsjett 2020: Tallene bak figurene

Tallene er hentet fra figurene i budsjettdokumentene.

Det første arket i hver arbeidsbok gir en oversikt over figurene i det respektive kapittelet i Melding til Stortinget om revidert statsbudsjett.

Kapittel 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi Html Excel
Kapittel 2. De økonomiske utsiktene Html Excel
Kapittel 3. Den økonomiske politikken Html  Excel
Kapittel 4 Skatte- og avgiftspolitikken Html  Excel