Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Lanserer statlig låneordning for refusjon av pakkereiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Nærings- og fiskeridepartementet

I forslag til revidert nasjonalbudsjett la regjeringen frem en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangørers refusjoner av pakkereiser og sammensatte arrangementer som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.

- Vi ønsker å bidra til at forbrukere får refundert pengene sine fra pakkereisearrangører for kanselleringer som følge av virusutbruddet. Med denne ordningen vil det bli lettere for pakkereisearrangører å betale penger tilbake til forbrukerne, sier næringsminister Iselin Nybø.

Den nye ordningen skal administreres av Innovasjon Norge. Ordningen gjelder pakkereiser og sammensatte arrangement som for eksempel et kulturarrangement i kombinasjon med hotellovernatting. Pakkereisearrangører er lovpålagt å gi refusjoner til forbrukerne for avlyste eller avbestilte pakkereiser som ikke lar seg gjennomføre på grunn av pandemien. Ordningen skal bidra til lovpålagte refusjoner til forbrukerne som følge av pakkereiselovgivningen og unngå konkurser for pakkereisearrangører.

Pakkereisearrangører kan søke om lån på inntil 80 prosent av sine lovpålagte refusjoner. Regjeringen foreslår en ramme for ordningen slik at Innovasjon Norge kan gi lån for totalt 2 milliarder kroner og foreslår samtidig en tapsavsetning på 1 milliard kroner.

- Det lånetilbudet vi nå tilbyr er det rimeligste av lån som er mulig innenfor statsstøttereglene, og vi jobber nå med å få det godkjent i ESA. De gunstige vilkårene i denne ordningen vil gjøre den aktuell for mange pakkereisearrangører, sier næringsministeren. 

Regjeringen mener at denne låneordningen vil være bedre for pakkereisearrangørene enn ordningen som er laget i Danmark med kollektiv tilbakebetaling. En individuell låneordning medfører at hver virksomhet kan velge om den vil benytte seg av ordningen eller ikke, og de som mottar lån, blir selv ansvarlig for at lånet betales tilbake. Dermed blir ikke alle pakkereisearrangørene belastet med tilbakebetaling, slik som i den kollektive ordningen Danmark har innført.

Innovasjon Norge vil åpne for søknader når ordningen er godkjent av ESA, og foreløpig plan er at søknadsfristen vil være 14. juni 2020. Inngåelse av lånekontrakter kan først skje hvis stortinget vedtar ordningen i behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.  

Ordningens vilkår

  • Ordningen vil gjelde både reiser og sammensatte arrangementer (pakkereiser) som avlyses av pakkereisearrangøren eller avbestilles av forbrukeren.
  • Ordningen gjelder ikke reiser eller hotellovernattinger som er booket direkte.
  • Ordningen er åpen for pakkereisearrangører som per 1. mars 2020 var registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret og var medlem i Reisegarantifondet og har stilt gyldig reisegaranti. Pakkereisearrangører kan heller ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019, etter en definisjon i statsstøttereglene.
  • Ordningen gjelder for lån inntil 80 prosent av den enkelte pakkereisearrangørs lovpålagte refusjoner for pakkereiser som startet mellom 14. mars og 14. juni 2020. Lengden på ordningen er i tråd med de allerede eksisterende ordningene opprettet på grunn av covid-19.
  • Størrelsen på lånet vil også begrenses i tråd med de midlertidige statsstøttereglene på grunnlag av forhold som omsetning og lønnskostnader.
  • Hvert enkelt lån vil ha maksimalt 6 års løpetid og rentebelastes med 1,79 prosent for hele lånets løpetid, samt et påslag for risikomargin som kun avhenger av lånets lengde og bedriftens størrelse. For små og mellomstore bedrifter vil lånet, avhengig av lengde, koste 2,04– 2,79 prosent og for større bedrifter vil lånet koste 2,29 – 3,79 prosent.
  • Rammen for lån er totalt 2 milliarder. kroner og tapsavsetningen er 1 milliard kroner.
  • Nærings- og fiskeridepartementet vil i samarbeid med Innovasjon Norge utarbeide øvrige vilkår for å sikre at ordningen er i tråd med Europakommisjonens midlertidige rammeverk for økonomisk støtte for å motvirke konsekvensene av covid-19-pandemien. Kriteriene for låneordningen vil beskrives i regelverket for ordningen.