Meld. St. 2 (2019–2020)

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget