Meld. St. 2 (2019–2020)

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no