Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett:

Mer penger til forskning på kvinners helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Forskning på kvinners helse har vært et prioritert område gjennom flere år. Som en oppfølging av Toppmøtet for kvinnehelse foreslår regjeringen å styrke dette området.

- På regjeringens toppmøte om kvinnehelse i desember kom det tydelige signaler om behovet for økte ressurser om forskning på kvinnehelse for å dekke viktige kunnskapshull. Nå følger regjeringen opp, og foreslår å styrke den strategiske satsingen med fem millioner kroner, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Med regjeringens forslag vil Norges forskningsråds strategiske satsing på forskning på kvinnehelse og kjønnsperspektivet være på 15 millioner kroner i 2020.

Dette er også en del av oppfølging av regjeringspartienes seks løfter for bedre kvinnehelse som ble lagt frem 8. mars 2019. Styrking skal bidra til å gi mer kunnskap om eldre kvinners helse, minoritetskvinners og unge kvinners psykiske helse og sykdommer som primært rammer kvinner. Det kan også gi mer forskning på årsakene til uønskede forskjeller i helsetjenestetilbudet mellom kvinner og menn.

- Regjeringspartiene har også bestemt å sette i gang en ny utredning på kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Det er over 20 år siden forrige gang vi hadde en slik offentlig utredning i Norge, sier Høie.