Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen bevilger 4 millioner til samisk næringsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

-Regjeringen foreslår å gi 4 millioner kroner til det samiske næringslivet som er hardt rammet av koronasituasjonen, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Samisk næringsliv rammes av virusutbruddet på flere ulike måter. De strenge tiltakene for å stoppe smittespredningen har medført at mange bedrifter har redusert sin aktivitet.

-Mange bedrifter har likviditets- og betalingsproblemer. Det viktigste nå, utenom liv og helse, er at så mange som mulig fortsatt har en jobb å gå til når denne krisen er over. Jeg er derfor glad for at vi kan målrette innsatsen og skape mer aktivitet i det samiske næringslivet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Sametinget kjenner det samiske næringslivet godt og har derfor fått i oppgave å forvalte pengene.

- Det er viktig for regjeringen at det er Sametinget som får ansvaret for å fordele midlene. De kjenner de samiske forholdene best – og jeg er derfor sikker på at pengene hjelper samisk kultur- og næringslivet til å komme seg gjennom krisen, sier Linda Hofstad Helleland.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00