Revidert nasjonalbudsjett 2009

I løpet av et år er det behov for å oppdatere budsjettet. Det kan også være behov for endringer og nye forslag knyttet opp til budsjettet. Derfor legger regjeringen fram et revidert nasjonalbudsjett i mai. Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikk oppdatert.

Finansminister Kristin Halvorsen la fram Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2009 fredag 15. mai.

Budsjettdokumenter

Pressemeldinger

Lyd og bilde: