St.meld. nr. 2 (2008-2009)

Revidert nasjonalbudsjett 2009

Revidert nasjonalbudsjett 2009

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no