St.prp. nr. 67 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget