St.prp. nr. 68 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommuneproposisjonen 2010

Kommuneproposisjonen 2010

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget