Ot.prp. nr. 95 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Finansdepartementet

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget