Historisk arkiv

Avgiftssatser 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vedtatte avgiftssatser i 2015 og 2016.

Avgiftskategori 2015-regler Vedtatt 2016 Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien1 

     

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

8

10

2

       

Avgift på alkoholholdige drikkevarer

     

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

7,13

7,31

2,5

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. og liter

4,64

4,76

2,6

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

   

a) 0,0 – 0,7 vol.pst

-

   

b) 0,7 – 2,7 vol.pst

3,19

3,27

2,5

c) 2,7 – 3,7 vol.pst

11,99

12,29

2,5

d) 3,7 – 4,7 vol.pst

20,77

21,29

2,5

       

Avgift på tobakkvarer

     

Sigarer, kr/100 gram

244

250

2,5

Sigaretter, kr/100 stk

244

250

2,5

Røyketobakk, kr/100 gram

244

250

2,5

Snus, kr/100 gram

99

101

2,0

Skrå, kr/100 gram

99

101

2,0

Sigarettpapir, kr/100 stk

3,73

3,82

2,4

       

Engangsavgift på kjøretøy

     

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a,2

     

Egenvekt, kr/kg

     

Første 150 kg

39,10

0

-100

neste 1 000 kg

39,10

38,08

-2,6

neste 250 kg

85,25

83,01

-2,6

neste 100 kg

170,52

166,04

-2,6

Resten

198,31

193,11

-2,6

Motoreffekt, kr/kW

     

første 70 kW

0

0

 

neste 30 kW

245,04

125,59

-48,7

neste 40 kW

709,60

363,67

-48,8

Resten

1 756,12

900,01

-48,7

NOX-utslipp, kr per mg/km

47,11

57,95

23,0

CO2-utslipp, kr per g/km,3

     

første 95 g/km (105 g/km i 2015)

0

0

 

neste 15 g/km

795,36

896,76

 

neste 30 g/km (40 g/km i 2015)

801,49

903,68

 

neste 70 g/km

1 868,43

2 106,65

 

Resten

2 999,70

3 382,16

 

fradrag for utslipp under 95 g/km (105 g/km i 2015), gjelder ned til 40 g/km (50 g/km i 2015) og kun for kjøretøy med utslipp under 95 g/km (105 g/km i 2015)

896,41

918,82

 

fradrag for utslipp under 40 g/km (50 g/km i 2015), gjelder kun kjøretøy med utslipp under 40 g/km (50 g/km i 2015)

1 054,66

1 081,03

 

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b,4

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

22

22

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift5

30

50

20

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

Varierer

Varierer

-

Campingbiler. Avgiftsgruppe c,6

     

pst. av personbilavgift t

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e,

     

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f,

     

stykkavgift, kr

7 895

8 092

2,5

Motoreffektavgift, kr/kW

     

første 11 kW

0

0

-

Resten

250,00

256,25

2,5

Slagvolumavgift, kr/cm3

     

første 125 cm3

0

0

-

neste 775 cm3

32,14

32,94

2,5

Resten

70,48

72,24

2,5

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

     

Egenvekt, kr/kg

     

første 100 kg

13,19

13,52

2,5

neste 100 kg

26,38

27,04

2,5

Resten

52,74

54,06

2,5

Motoreffekt, kr/kW

     

første 20 kW

21,19

21,72

2,5

neste 20 kW

42,37

43,43

2,5

resten

84,72

86,84

2,5

Slagvolum, kr/cm3

     

første 200 cm3

2,32

2,38

2,6

neste 200 cm3

4,64

4,76

2,6

Resten

9,27

9,50

2,5

Drosje. Avgiftsgruppe h,7

     

egenvekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

motoreffekt, pst. av personbilavgift

40

40

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

100

100

-

CO2-utslipp, pst. av personbilavgift

Varierer

Varierer

-

Minibusser. Avgiftsgruppe j,8

     

pst. av personbilavgift

40

40

-

       

Årsavgift, kr/år 

     

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

3 060

3 135

2,5

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

3 565

3 655

2,5

Motorsykler

1 875

1 920

2,4

Traktorer, mopeder mv.

435

445

2,3

       

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

2,5

       

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

2,5

       

Veibruksavgift på drivstoff

     

Bensin, kr/liter9

4,87

4,99

2,5

Autodiesel, kr/liter10

3,36

3,44

2,4

Bioetanol som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

4,87

4,99

2,5

Biodiesel som omfattes av omsetningskravet, kr/liter

3,36

3,44

2,4

Naturgass11, kr/Sm3

-

0

-

LPG, kr/kg12

-

0,69

-

       

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

     

Generell sats

14,15

16,00

13,1

Redusert sats

0,45

0,48

6,7

       

Grunnavgift på mineralolje mv.

     

Mineralolje, kr/liter

1,590

1,630

2,5

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av farge-stoffer og pigmenter, kr/liter

0,126

0,147

16,7

       

Avgift på smøreolje, kr/liter

1,98

2,13

7,6

       

CO2-avgift

     

Petroleumsvirksomhet, kr/liter eller Sm3

1,00

1,02

2,0

Mineralolje generell sats, kr/liter

0,90

0,92

2,2

Mineralolje ilagt veibruksavgift, kr/liter

1,09

1,12

2,8

Mineralolje til innenriks luftfart, kr/liter

1,05

1,08

2,9

Mineralolje til treforedlings-, sildemel- og

fiskemelindustrien, kr/liter

0,31

0,31

-

Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann, kr/liter

0,27

0,28

3,7

Bensin, kr/liter

0,95

0,97

2,1

Naturgass, kr/Sm3

0,82

0,84

2,4

LPG, kr/kg

1,23

1,26

2,4

Redusert sats for naturgass, kr/Sm3

0,05

0,057

14,0

       

Svovelavgift, kr/liter

0,081

0,133

64,2

       

Avgift på utslipp av NOx, kr/kg

19,19

21,17

10,3

       

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

68,05

69,75

2,5

       

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-ekvivalenter

354

383

8,2

       

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., kr/kg

19,31

19,79

2,5

       

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

     

Ferdigvare, kr/liter

3,19

3,27

2,5

Konsentrat (sirup), kr/liter

19,43

19,92

2,5

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

3,19

1,64

-48,6

Konsentrat av sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker, kr/liter

19,43

9,96

-48,7

       

Sukkeravgift, kr/kg

7,47

7,66

2,5

       

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

     

Grunnavgift, engangsemballasje

1,12

1,15

2,7

Miljøavgift

     

a) Glass og metall

5,45

5,59

2,6

b) Plast

3,29

3,37

2,4

c) Kartong og papp

1,35

1,38

2,2

       

Flypassasjeravgift, kr/passasjer13

-

80

-

       

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

 1) Endring i merverdiavgift er oppgitt i prosentenheter.
 2) Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.
 3) Det oppgis ikke prosentvis endring for CO2-komponenten ettersom det er endring i både innslagspunkter og satser i 2016.
 4) Gruppe b: Varebiler klasse 2. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe b, og nest høyeste trinn er på 25 pst. av avgiften for personbiler.
 5) Endring i prosentandel av personbilavgift er oppgitt i prosentenheter.
 6) Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.
 7) Gruppe h: Drosje og transport av funksjonshemmede. De to høyeste trinnene i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe h
 8) Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX-komponent.
 9) Bensin som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
10) Diesel som har et svovelinnhold på 10 ppm eller lavere.
11) Stortinget vedtok i behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett 2016 å redusere satsen på vegbruksavgift for naturgass fra 5,95 kr/Sm3 til 0 kr med virkning fra 1. januar 2016. 

12) Innføres fra 1. juli 2016.
13) Innføres fra 1. juni 2016.

Kilde: Finansdepartementet.

 

Oppdatert etter Revidert nasjonalbudsjett 2016.