Prop. 1 LS (2020–2021)

For budsjettåret 2021 — Skatter, avgifter og toll 2021

Les dokumentet

Rettebrev

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget