Øker minstepensjon for enslige

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra 1. januar 2023 øker pensjonen for enslige minstepensjonister med 4.000 kroner. Økning kommer på marsutbetalingen fra NAV, sammen med etterbetaling.

I forbindelse med statsbudsjettet for 2023 ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV enige om å øke minste pensjonsnivå for enslige med 4.000 kroner fra 1. januar i år.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen sagt at vi vil øke minstepensjonen, og jeg er fornøyd med at vi får på plass en høyere utbetaling til enslige minstepensjonister, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Vil sikre fremtidens pensjoner

Økningen, som nå er fastsatt i forskrift, medfører at minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister fra 1. januar 2023 er 236.816 kroner. Fremover ønsker regjeringen et mer rettferdig pensjonssystem.

– Et politisk bredt sammensatt utvalg har foreslått en bedre regulering av minstenivåene fremover. Regjeringen arbeider med å følge opp utvalgets forslag med sikte på et nytt bredt flertall på Stortinget, for å sikre fremtidens pensjoner, sier Mjøs Persen.

Satsøkning og etterbetaling kommer på mars-utbetalingen fra NAV. Se nærmere informasjon om dette på sine NAVs nettsider.

Ingen urimelig reduksjon

I forbindelse med økningen i minste pensjonsnivå, gjøres det også endringer i bostøtteforskriften fra 1. mars.

- Økt minstenivå har tidligere medført at noen har fått reduksjon i bostøtte. For å motvirke dette, endrer regjeringen bostøtteforskriften slik at økning av minste pensjonsnivå ikke gir urimelig reduksjon i bostøtten, sier Mjøs Persen.

Bostøtten har hatt midlertidige regler i hele 2022, slik at langt flere enn normalt har kunnet motta bostøtte. Denne ordningen er forlenget frem til neste sommer. Hver måned til og med mai vil de som mottar bostøtte få 1.500 kroner ekstra utbetalt, i tillegg til 150 kroner per husstandsmedlem.