Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4471 og 5578

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget