Historisk arkiv

Statlig finansiering av omsorgstjenesten – regjeringen vil forlenge og utvide forsøksordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Seks kommuner er med i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Regjeringen vil forlenge forsøket og foreslår å bevilge 111,8 millioner til å videreføre dette. I tillegg vil seks nye kommuner inviteres til å delta i forsøket med oppstart i løpet av 2020.

– Regjeringen er opptatt av at eldre skal motta gode og trygge helse- og omsorgstjenester uansett hvor i landet de bor. Som en del av dette har regjeringen siden 2016 gjennomført et forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Målet med ordningen er å teste ut om statlig finansiering kan bidra til økt likebehandling over kommunegrensene og sikre at brukernes behov dekkes på en bedre måte enn i dag.

Forsøksordningen, som startet i mai 2016, er blitt godt mottatt i kommunene og blant de ansatte. Ansatte opplever at de får bedre kompetanse, at de forstår brukeres situasjon og behov bedre, og at de samarbeider bedre innad i kommunen. Kommunene melder om økt brukermedvirkning og hyppigere og bedre vedtak om tjenester.

– Jeg er glad for ansatte melder om bedre samarbeid, økt kompetanse og at brukerne involveres mer. Det er viktig for å styrke kvaliteten på tilbudet. Derfor vil vi invitere seks nye kommuner til å delta i forsøket med sikre på oppstart senest 2020, sier Michaelsen.

De seks kommunene som i dag deltar i forsøket (Stjørdal, Os, Hobøl, Lillesand, Spydeberg, Selbu), og kommunene som disse skal slå seg sammen med, inviteres til å delta i forsøket ut 2022 (forsøket skulle opprinnelig vare frem til mai 2019).