Historisk arkiv

Kraftig økning i innsatsen mot marin forsøpling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Norge har tatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. Havet fylles med søppel, og vi må stoppe denne utviklingen før det er for sent. Derfor har vi lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og i budsjettet for 2019 foreslår vi å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet for 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

Marin forsøpling er en av vår tids største miljøutfordringer. Rundt åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten forsvinner ikke og er til stor skade for livet i havet.

– Hele 80-90 prosent av plasten i havet kommer fra land. Årsaken er at mange land mangler avfallssystemer. Derfor er det viktig å bygge opp søppelsystemer i utviklingsland, øke kunnskapen om marin forsøpling og legge til rette for effektiv opprydning. For å bidra til langsiktighet og varige resultater har regjeringen som ambisjon å sette av hele 1,6 milliarder kroner over de fire neste årene til dette formålet, sier Astrup.  

Bistandsprogrammet står sentralt i regjeringens havsatsing og er et tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav.

– Norge har også tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast i Verdensbankens nye havfond, Problue. Regjeringen har bidratt med 125 millioner kroner til fondet i 2018. Samlet har ulike land forpliktet seg til å betale rundt 600 millioner kroner til fondet. Problue vil være viktig for å nå bærekraftsmålene og for å nå nullvisjonen for utslipp av avfall og mikroplast i havet, sier Astrup.