Historisk arkiv

Økt innsats i Europas mest sårbare nærområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Situasjonen i Europas sårbare nærområder er krevende. Store områder, fra Sahel til Afghanistan, forblir ustabile og gir grobunn for ulike typer utfordringer fra ekstremisme til fare for kollaps av stater. Regjeringen foreslår derfor en kraftig styrking av innsatsen i disse områdene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Innsatsen i sårbare stater foreslås økt med 374 millioner, til 706 millioner. Hoveddelen av denne bistanden vil gå til Afrika og Midtøsten.

- Krig, konflikter og dårlig styresett forsterker fattigdom og skaper store humanitære behov. Det er langt bedre å gi hjelp nå enn å vente til situasjonen forverrer seg og en enda større krise oppstår, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen vil styrke Norges bidrag til felleseuropeiske løsninger gjennom støtte til EUs Trust Fund (EUTF), som har som formål å redusere årsakene til irregulær migrasjon, bekjempe smuglernettverkene sør for Middelhavet og bidra til retur og reintegrering av hjemvendte migranter. Støtte til IOM (International Organisation of Migration) skal bidra til bedre migrasjonsforvaltning.

Videre økes bistanden til demokratisk og økonomisk utvikling i Eurasia, inkludert Ukraina, Moldova, Sør-Kaukasus og Sentral-Asia.

- Situasjonen i mange land i området mellom Europa og Asia er skjør og preget av svak økonomisk utvikling, høy arbeidsledighet, omfattende korrupsjon og svake rettstater. Regjeringen foreslår derfor å styrke innsatsen i disse områdene med 85 millioner kroner, sier Eriksen Søreide.

Regjeringen vil også styrke innsatsen mot blant annet organisert kriminalitet og ekstremisme med 30 millioner kroner - en økning på 10 prosent i 2019.

Økningene i bevilgningene til sårbare stater, globale sikkerhetsspørsmål og demokratisk og økonomisk utvikling er direkte oppfølginger av stortingsmeldingen om veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk (Meld. St. 36 (2016–2017)).