Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Kulturdepartementet Utgiftskapitler: 300–342 Inntektskapitler: 3300–3342 og 5568

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget