Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Effektivisering og modernisering av domstolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår 40 millioner kroner til videreføring av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». I tillegg foreslår regjeringen å styrke domstolene med 13 millioner kroner i 2019 til utskiftning av teknisk utstyr.

– Det er viktig for folks rettssikkerhet at saksbehandlingstiden i domstolene ikke blir for lang. Derfor vil regjeringen prioritere tiltak som sørger for mer effektive domstoler, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Antall domstoler som er utenfor ett eller flere av Stortingets mål for gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt i 2017. Videreføring av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler» og utskiftning av teknisk utstyr er ett av flere tiltak regjeringen har satt i gang for å effektivisere og modernisere domstolene.

Regjeringen foreslår samtidig at domstolene får beholde gevinstene fra «Digitale domstoler», som i 2019 er anslått å være 20 millioner kroner.