Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget