Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget