Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Forsvarsdepartementet
Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget