Prop. 1 S (2018–2019)

FOR BUDSJETTÅRET 2019
Utgiftskapitler: 1700–1792 Inntektskapitler: 4700–4799

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget