Historisk arkiv

Leve hele livet – 48 millioner kroner til å forberede eldrereformen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg, verdig og aktiv alderdom. Regjeringen foreslår 48 millioner kroner til å støtte kommunene i arbeidet med reformen i 2019.

– Mange eldre får gode tjenester der de bor. Men det svikter for ofte med de viktigste tingene som mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Dette tar regjeringen på alvor. Derfor har vi lagt fram eldrereformen Leve hele livet, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Reformen Leve hele livet inneholder en rekke forslag til løsninger på alle disse utfordringene, med gode eksempler fra kommunene som har prøvd ut løsningene. Regjeringen legger opp til at kommunestyrene skal vedta de løsningene som kan styrke kvaliteten på tjenestene til de eldre i sin kommune.

Regjeringen foreslår derfor å bevilge 48 millioner kroner som skal brukes til å gi faglig støtte, veiledning og bistand til kommunene når de skal velge ut sine løsninger og forbereder seg til å gjennomføre Leve hele livet. Behovet for et slikt støtteapparat ble tydelig kommunisert i dialogmøter med eldre, pårørende og ansatte i kommunene og av forskere.  

– Eldre skal få dekket behovene sine og brukt ressursene sine uansett hvor de bor. Det er derfor regjeringen har lagt frem eldrereformen Leve hele livet, og nå vil vi gi kommunene hjelp til å gjennomføre denne reformen, sier Michaelsen.

Reformperioden starter 1. januar 2019 og varer fram til 2023 – med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. Kommuner som omstiller seg og tar i bruk nye løsninger, vil bli prioritert i statlige støtteordninger.