Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget