Historisk arkiv

Vil fjerne egenandel for pasienter i barne- og ungdomspsykiatrien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å fjerne egendeler for pasienter under 23 år i barne- og ungdomspsykiatrien.

I dag er fritaksgrensen for egenandeler ved ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og psykiatriske ungdomsteam (PUT) 18 år. Den har vært uendret siden 1980-tallet. Nå foreslår regjeringen at fritaksgrensen heves til 23 år for pasienter ved BUP og 30 år for pasienter ved PUT.

– Veien fra barn til voksen kan være tøff nok. Den blir enda tøffere hvis du strever psykisk. Derfor må unge som sliter få hjelp så fort som mulig. Å måtte betale for behandling kan hindre dem i det. Derfor fjerner vi nå egenandelen for unge som har behov for psykisk helsehjelp, sier helseminister Bent Høie.

Det har vært ulik praksis for betaling av egenandel for pasienter over 18 år ved landets BUPer og PUTer. Noen steder har pasienter over 18 år har sluppet å betale egenandel, andre steder ikke.

– Regjeringen er opptatt av at unge ikke skal måtte betale egenandeler, og at det ikke skal være forskjell på egenandelene etter hvor i landet du bor, sier Høie.

Forslaget skal sendes på høring, med sikte på at endringene trer i kraft fra 1. januar 2019.