Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Økt satsing på forebygging av flom- og skredskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 349 millioner kroner til forebygging av flom- og skredskader over Olje- og energidepartementets budsjett. I tillegg foreslås det 45 millioner kroner til sikring i Longyearbyen over Justisdepartementets budsjett.

- Regjeringen tar folks trygghet og sikkerhet på alvor. Vi har gjennom de siste fem årene styrket flom- og skredbevilgningene. Jeg er glad for satsingen på skredsikring på Svalbard, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Klimaendringer og mer ekstremvær gir større utfordringer med vann i byene. Regjeringen foreslår å øke budsjettrammene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) slik at direktoratet skal kunne bistå kommunene med kunnskap om avrenning og veilede innen arealplanleggingen. NVEs snøskredvarsling utvides også til nye regioner.

- Også denne høsten har vist oss hvilke utfordringer kraftig nedbør gir. Håndtering av overvann er primært et ansvar for kommunene, men NVE kan bistå med kunnskap. Dette er et nytt område for direktoratet, og det vil være nødvendig å vinne erfaringer over tid, sier Freiberg.

NVE skal prioritere sin bistand til kommunene etter samfunnsøkonomiske kriterier, slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for flom og skredskader.