Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Satsen på selskaps- og personskatt reduseres til 22%

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere selskaps- og personskatten fra 23 til 22 prosent i 2019.

– Regjeringen gir skattelettelser som fremmer sparing og investeringer, og dermed gjør økonomien mer vekstkraftig. Når vi senker skattesatsene for personer og selskap blir det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, vi gir familier større økonomisk frihet og gjør det mer attraktivt å jobbe, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Satsen er tidligere gradvis redusert fra 28 prosent i 2013 til 23 prosent i 2018.

Den internasjonale utviklingen med økt kapitalmobilitet og skattetilpasninger over landegrensene taler for at selskapsskatten bør reduseres ned mot nivået til våre nærmeste handelspartnere.

– Det må ikke bli en konkurranseulempe å være lokalisert i Norge. Andre land setter også ned satsen på selskapsskatt. Til tross for at denne regjeringen har redusert nivået år for år, har vi fortsatt den høyeste selskapsskatten i Norden, sier finansministeren.

Skattereduksjonen på alminnelig inntekt blir delvis motvirket av økt trinnskatt, men samlet sett blir marginalskattesatsen på arbeidsinntekt redusert for de aller fleste.

Regjeringens forslag innebærer at samlede netto skatte- og avgiftslettelser under denne regjeringen er om lag 25 milliarder kroner.

– En vanlig familie med to fulltidsinntekter vil med dette forslaget betale over 11 000 kroner mindre i skatt til neste år enn i 2013. Det bedrer velferden både for fellesskapet og den enkelte. Når du får bestemme over en større del av din egen inntekt, blir det attraktivt å jobbe litt mer, sier finansministeren.

Se også faktaark om regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2019