Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Endrede skatteregler for tips

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn. Derfor foreslår vi å endre skattereglene for tips, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen vil pålegge arbeidsgivere plikt til å innrapportere tips. De vil også måtte foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tips på samme måte som for ordinær lønn.

Tips er skattepliktig etter dagens regler også, men i praksis blir den ikke skattlagt. Det skyldes at arbeidsgiverne ikke har plikt til å innrapportere tipsen de ansatte mottar.

– Ved å behandle tips som annen lønn får vi et mer moderne og ryddigere arbeidsliv, og vi styrker arbeidstakernes rettigheter, sier finansministeren.

Innføring av nye rutiner for innrapportering vil ha noen praktiske konsekvenser for arbeidsgiverne, men fra nyttår blir det innført nye bokføringsregler som gjør at arbeidsgiver uansett må holde oversikt over mottatt tips. Regjeringen mener derfor at det er et godt tidspunkt for endring.

– Når tips blir innrapportert av arbeidsgiver, bidrar vi også til likebehandling av lønn mellom ulike bransjer. Dessuten blir det enklere for den enkelte arbeidstaker å etterleve skatteplikten, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

En alminnelig plikt til å betale arbeidsgiveravgift for tips vil fjerne dagens konkurransevridning i favør av bransjer hvor tipsing er utbredt. Det vil gi likere skattevilkår for bruk av arbeidskraft, bedre fordelingen av ressursene mellom bedrifter og dermed bidra til høyere verdiskaping for samfunnet.

Endringsforslagene har vært på høring tidligere i år. Høringen viser at det er bred prinsipiell enighet om at tips bør behandles likt som annen lønn. Flertallet av høringsinstansene, deriblant LO og Fellesforbundet, støtter endringene.