Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Lavere eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å redusere maksimal eiendomsskattesats for bolig- og fritidseiendom fra 7 til 5 promille med virkning fra og med 2020. Regjeringen foreslår samtidig at eiendomsskattegrunnlaget ikke skal kunne overstige 70 prosent av markedsverdien.

– Vi ønsker at flest mulig skal få lavere eiendomsskatt i årene som kommer. Med endringene vi foreslår, vil mange kommuner måtte sette ned eiendomsskatten. Det håper vi bolig- og hytteeiere vil merke, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår også at det skal bli obligatorisk for kommunene å bruke SSBs boligverdier når de skal beregne eiendomsskattegrunnlaget for bolig.

– I dag bestemmer kommunene selv om de vil bruke SSBs boligverdier eller egne lokale takseringer når de regner ut grunnlaget for eiendomsskatt. Vi mener alle kommuner bør bruke samme metode, fordi det gir en likebehandling av boligeierene uavhengig av hvor de bor, sier finansminister Siv Jensen.

På fritidsboliger eksisterer det ikke enhetlige fritidsboligverdier. Inntil videre vil disse derfor fortsatt måtte takseres lokalt.

Regjeringen har allerede begrenset hvor mye eiendomsskatt kommunene kan pålegge næringsliv og innbyggere. Eiendomsskatten på «verk og bruk» fases ut fra 2019. Fra samme tidspunkt kan kommuner som innfører eiendomsskatt, kun kreve inn én promille av skattegrunnlaget det første året. Dette er en halvering fra dagens nivå. Kommunene kan fra 2019 heller ikke øke satsen med mer enn én promille i året, mot to promille i dag.