Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019:

Reversering av avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår at avgiftsøkningen på sjokolade- og sukkervarer reverseres. I tillegg vil det bli satt ned et utvalg som skal vurdere både denne avgiften og avgiften på alkoholfrie drikkevarer.

– Avgiften på sjokolade- og sukkervarer er ikke godt nok utformet. Hvilke produkter som er omfattet og ikke kan fremstå som vilkårlig. Denne utfordringen ble forsterket da avgiften ble økt som en del av budsjettforliket i fjor, fordi det økte skillet mellom produkter som er avgiftspliktige og andre lignende produkter som ikke er avgiftspliktige, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen foreslår å reversere avgiftsøkningen til prisjustert nivå for 2017. Dette vil også gjøre det mindre lønnsomt med grensehandel og netthandel fra utlandet av avgiftsbelagte produkter.

Regjeringen vil også sette ned et utvalg, hvor næringen vil bli invitert til å delta.
– Vi ønsker at utvalget ser nærmere på avgrensningene i sjokolade- og sukkervareavgiften, og samtidig vurderer om det er mulig å endre utformingen av både denne og avgiften på alkoholfrie drikkevarer, slik at de kan bli mer treffsikre virkemidler i helse- og ernæringspolitikken, sier finansministeren.