Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Styrket kamp mot ID-juks

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner til å styrke arbeidet med å forebygge og avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.

– Det er viktig å hindre og avdekke at personer oppholder seg i Norge basert på uriktige opplysninger. En oppholds­tillatelse i Norge utløser en rekke rettigheter og det er en sikkerhetsrisiko at det oppholder seg utlendinger med ukjent eller falsk identitet i Norge. Det er derfor viktig å sende et signal om at å oppgi uriktige opplysninger til norske myndigheter kan få konsekvenser, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Styrking av arbeidet for å avdekke juks skal benyttes til å styrke arbeidet med tilbakekallsaker og øke bruken av DNA-tester i familieinnvandringssaker.