Historjjálaš arkiiva

2019 stáhtabušeahtta

Nannejit dáistaleami ID-verrošeami vuostá

Historjjálaš arkiiva

Almmustahttináigodat Solberga ráđđehus

Almmustahtti: Justiisa- ja gearggusvuođadepartemeanta

Ráđđehus evttoha 10 miljovnna kruvdnasaš lassáneami nannet barggu eastadit ja almmustahttit boasttudieđuid olgoriikalaččain geain lea ássanlohpi dahje ohcet ássanlobi Norggas.

– Lea dehálaš hehttet ja eastadit olbmuid ássamis Norggas boasttudieđuid vuođul. Ássanlohpi Norggas addá moanaid vuoigatvuođaid, ja lea sihkkarvuođariska ahte Norggas ásset olgoriikalaččat amas dahje vearu identitehtain. Danne lea dehálaš signaliseret ahte boasttudieđuid almmuheamis norgga eiseválddiide sáhttet leat váikkuhusat, dadjá justiisa-, gearggusvuođa- ja sisafárrenministtar Tor Mikkel Wara (OvB).

Verrošeami almmustahttima barggu nannema galgá geavahuvvot nannet barggu máhcahangohččunáššiin ja eanet geavahit DNA-iskosiid bearašsisafárrejeaddjiáššiin.