Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen sikrer Klemenskirken i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 19 millioner kroner til et formidlingssenter på stedet der Klemenskirken i Trondheim ble funnet i 2016.

- Det er viktig at funnet gjøres tilgjengelig for publikum. Gjennom å integrere Klemenskirken i det planlagte næringsbygget kan vi formidle historien om Olav den hellige, Trondheim som middelalderby og pilegrimsmål, og norsk rikshistorie. Funnet av Klemenskirken kan bidra til lokal verdiskaping og enda mer oppmerksomhet omr Trondheim, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Klemenskirkeruinene ble funnet høsten 2016 i forbindelse med et privat byggeprosjekt. Kirken omtales i Snorre som kongens egen. I denne kirken skal kisten til Olav den hellige ha blitt plassert og oppbevart etter hans død. Kirken med relikvieskrinet og den hellige brønnen er utgangspunktet for dyrkingen av Olavskulten. Lokaliseringen av kirken har tidligere ikke vært kjent.

Funnet er blitt rangert på topp internasjonalt og oppført på en liste over de ti viktigste arkeologiske oppdagelsene i 2016. Klemenskirken ligger på middelalderens kongsgård i Trondheim og har vært gjenoppbygget i fire faser. Området er i dag bakgården og parkeringsplasser i Søndre gate i Trondheim.

Den arkeologiske utgravningen ble sluttført sommeren 2017. I næringsbygget som nå oppføres, vil det bli etablert et visningsrom. Der blir det formidling av historien og funnene blir vist fram. Utbyggeren, Ivar Koteng, har vist stor forståelse for funnets betydning og har vært villig til l å sette av areal.