Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2445 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615–5616

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: H-2429 N Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2019 Grønt hefte

Særskilte vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget