Prop. 1 S (2018–2019)

For budsjettåret 2019 under Kunnskapsdepartementet
Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

Les dokumentet

Rettebrev

Følg proposisjonen på Stortinget